Звіт про фінансові результати за ІIІ квартал 2008 року
Звіт про фінансові результати за ІI квартал 2008 року
Звіт про фінансові результати за І квартал 2008 року
Річний звіт 2007

              Звіт про фінансові результати 

                     за IІ квартал 2008 року

 

                                                                                                                                      (тис. грн.) 

Рядок 

Найменування статті  

На звітну дату кварталу 

На 01.07.2008

На 01.07.2007  

1

  Чистий процентний дохід

  27 898

  12 967

1.1.

  Процентний  дохід

  63 550

  27 767

1.2.

  Процентні витрати

  (35 652)

  (14 800)

2

  Чистий комісійний дохід

  7 985

  6 677

2.1.

  Комісійний дохід

  8 825

  7 322

2.2.

  Комісійні витрати

  (840)

  (645)

3

  Торговельний дохід

  1 367

  728

4

  Дохід у вигляді дивідендів

  34

  0

5

  Дохід від участі в капіталі

  0

  0

6

  Інший дохід

  1 571

  419

7

  Усього доходів 

  38 855

  20 791

8

  Загальні адміністративні витрати

  (7 603)

  (4 448)

9

  Витрати на персонал

  (18 733)

  (9 932)

10

  Втрати від участі в капіталі

  0

  0

11

  Інші витрати

  (10 086)

  (2 105)

12

  Прибуток від операцій 

  2 433

  4 306

13

  Чисті витрати на формування резервів

  2 905

  (1 570)

14

  Дохід /збиток від довгострокових активів,

  призначених для продажу

  0

  0

15

  Прибуток до оподаткування

  5 338

  2 736

16

  Витрати на податок на прибуток

  (926)

  (416)

17

  Прибуток після оподаткування

  4 412

  2 320

18

  Чистий прибуток/збиток від продажу

  довгострокових активів, призначених для

  продажу 

  0

  0

19

  Чистий прибуток/збиток банку

  4 412

  2 320