Звіт про фінансові результати за IІІ квартал 2009 року
Звіт про фінансові результати за II квартал 2009 року
Звіт про фінансові результати за I квартал 2009 року
Річний фінансовий звіт 2008
Примітки до фінансового звіту 2008(1-10)
Примітки до фінансового звіту 2008(11-20)
Примітки до фінансового звіту 2008 (21 - 30)
Примітки до фінансового звіту 2008(31-40)
Примітки до фінансового звіту 2008(41-46)
Висновок аудитора 2008
Річний фінансовий звіт 2007
Річний фінансовий звіт 2006
Примітка 1. Облікова політика
Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність
Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти
Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти
Примітка 5. Торгові цінні папери
Примітка 6. Інші цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Примітка 7. Кошти в інших банках
Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів
Примітка 9. Цінні папери у портфелі банку на продаж
Примітка 10. Цінні папери в портфелі банку до погашення

Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти

 

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти

Рядок 

Найменування статті 

31.12.2008 

31.12.2007 

Готівкові кошти 

32 034

24 261

Кошти в Національному банку України (крім обов"язкових резервів) 

19 486

46 889

Кошти обов"язкових резервів банку в Національному банку України  

-

-

Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" у банках: 

17 759

239 615

4.1 

України 

377

1 031

4.2 

Інших країн 

17 382

238 584

Депозити в інших банках зі строком погашення до трьох місяців 

6 160

-

Договори купівлі і зворотного продажу ("зворотний репо") з іншими банками зі строком погашення до трьох місяців 

-

-

Усього грошових коштів та їх еквівалентів 

75 439

310 765

Резерв під знецінення кореспондентських рахунків та депозитів в інших банках

(68)

(10)

Усього грошових коштів та їх еквівалентів за мінусом резервів 

75 371

310 755

 

 

 

 

Банк не має грошових еквівалентів, що фактично були забезпечені цінними паперами, придбаними за договорами репо.

Резерв в 2008 року сформовано під  депозит Ощадбанк України 61,6 тис.грн.

та коррахунок АБ «Собинбанк»(Росія) 5,8 тис.грн.

Резерв 2007 року сформовано під коррахунок  АБ «Собинбанк»(Росія) 10 тис.грн.

 

Таблиця 4.2. Негрошові інвестиційні операції

Рядок 

Найменування статті 

2008 рік 

2007 рік 

-

-

-

-

Таблиця 4.3. Негрошові фінансові операції

Рядок 

Найменування статті 

2008 рік 

2007 рік 

-

-

-

-