Звіт про фінансові результати за ІIІ квартал 2008 року
Звіт про фінансові результати за ІI квартал 2008 року
Звіт про фінансові результати за І квартал 2008 року
Річний звіт 2007

 

 

Звіт про фінансові результати 

за I квартал 2008 року

 

                                                                                         (тис. грн.)  

Рядок 

Найменування статті  

На звітну дату кварталу 

На 01.04.2008

На 01.04.2007  

1

  Чистий процентний дохід   12 764   5 821

1.1.

  Процентний  дохід   28 435   13 178

1.2.

  Процентні витрати   (15 671)   (7 357)

2

  Чистий комісійний дохід   3 906   3 269

2.1.

  Комісійний дохід   4 332   3 551

2.2.

  Комісійні витрати   (426)   (282)

3

  Торговельний дохід   458   344

4

  Дохід у вигляді дивідендів   0   0

5

  Дохід від участі в капіталі   0   0

6

  Інший дохід   459   162

7

  Усього доходів    17 587   9 596

8

  Загальні адміністративні витрати   (3 596)   (2 294)

9

  Витрати на персонал   (11 093)   (4 047)

10

  Втрати від участі в капіталі   0   0

11

  Інші витрати   (3 995)   (757)

12

  Прибуток від операцій    (1 097)   2 498

13

  Чисті витрати на формування резервів   2 994   (443)

14

  Дохід /збиток від довгострокових активів,

  призначених для продажу

  0   0

15

  Прибуток до оподаткування   1 897   2 055

16

  Витрати на податок на прибуток   (390)   (172)

17

  Прибуток після оподаткування   1 507   1 883

18

  Чистий прибуток/збиток від продажу

  довгострокових активів, призначених для

  продажу 

  0   0

19

  Чистий прибуток/збиток банку   1 507   1 883