Звіт про фінансові результати за IV квартал 2009 року
Звіт про фінансові результати за IІІ квартал 2009 року
Звіт про фінансові результати за II квартал 2009 року
Звіт про фінансові результати за I квартал 2009 року
Річний фінансовий звіт 2008
Примітки до фінансового звіту 2008(1-10)
Примітки до фінансового звіту 2008(11-20)
Примітки до фінансового звіту 2008 (21 - 30)
Примітки до фінансового звіту 2008(31-40)
Примітки до фінансового звіту 2008(41-46)
Висновок аудитора 2008
Річний фінансовий звіт 2007
Річний фінансовий звіт 2006

  Звіт про фінансові результати за IV квартал 2009 року

 

Рядок 

Найменування статті 

01.01.2010

01.01.2009

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 

            82 583

            70 803

1.1 

Процентні доходи 

          204 394

          158 795

1.2 

Процентні витрати 

         (121 811)

           (87 992)

Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати) 

            16 266

            17 987

2.1 

Комісійні доходи 

            17 778

            19 658

2.2 

Комісійні витрати 

             (1 512)

             (1 671)

3

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 

                   -  

                   -  

4

Результат від операцій з хеджування 

                   -  

                   -  

5

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

             (5 200)

              5 024

6

Результат від торгівлі іноземною валютою 

            16 241

            19 457

7

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

                   -  

                   -  

8

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов"язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

                   -  

                   -  

9

Результат від переоцінки об"єктів інвестиційної нерухомості 

               ( 540)

                 333

10

Результат від переоцінки іноземної валюти 

              1 741

            28 490

11

Резерв під заборгованість за кредитами 

           (28 931)

           (50 408)

12

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

                ( 53)

                 109

13

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 

              5 318

              3 666

14

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 

                   -  

                   -  

15

Резерви за зобов"язаннями 

                 111

               ( 191)

16

Інші операційні доходи 

              1 346

              1 665

17

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 

                   -  

                   -  

18

Адміністративні та інші операційні витрати 

           (86 841)

           (77 822)

19 

Результат від участі в капіталі 

                   -  

                   -  

19.1 

Дохід від участі в капіталі 

                   -  

                   -  

19.2 

Втрати від участі в капіталі 

                   -  

                   -  

20

Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу 

                   -  

                   -   

21

Прибуток/(збиток) до оподаткування 

              2 041

            19 113

22

Витрати на податок на прибуток 

               ( 539)

             (4 753)

23

Прибуток/(збиток) після оподаткування 

              1 502

            14 360

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 

                   -  

                   -  

25

Чистий прибуток/(збиток) 

              1 502

            14 360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iconЗвіт про фінансові результати за IV квартал 2009 року

icon Баланс за IV квартал 2009 року

icon Примітка "Зобов"язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках" за IV квартал 2009 року

icon Примітка "Окремі показники діяльності банку" за IV квартал 2009 року