Послуги
Кредитні програми
Депозитні програми
Програма для пенсіонерів
Картки VISA
Тарифи за відкриття та обслуговування карткових рахунків з видачею карток VISA
Словник / тлумачник
Банкомати
Тарифи
Індивідуальні сейфи
Загальні умови отримання комісій
Послуги та операції у національній валюті
Послуги та операції в іноземній валюті

 

 

Тарифи на послуги та операції, що надаються фізичним особам в іноземній валюті

 

 

 

Види послуг і операцій.

 

Тарифи

 

1.

 

Ведення поточних рахунків:

 

 

 

1.1.

 

Відкриття поточного рахунку

 

 

50 грн.

 

1.2.

 

Закриття поточного рахунку

 

Безкоштовно

 

 

1.3.

 

Відкриття депозитного рахунку

 

 

Безкоштовно

 

 

1.4.

 

Закриття депозитного рахунку

 

 

Безкоштовно

 

 

1.5.

 

Нарахування відсотків на залишки коштів на поточному рахунку

 

 

Не проводиться

 

1.6.

 

Щомісячне нарахування відсотків на залишки коштів на картковому рахунку

 

 

Не проводиться

 

1.7.

 

Нарахування відсотків на вклади (депозити) на вимогу

 

Не проводиться

 

 

2.

 

Касові операції.

 

Тарифи

 

 

2.1.

 

Внесення готівкових коштів на рахунок

 

Безкоштовно

 

 

2.2.

 

 

Зняття готівкових коштів з поточних та депозитних рахунків:     

 

 

раніше внесених готівкових коштів та нарахованих Банком процентів

 

 

Безкоштовно

 

які надійшли безготівково

 

1% від суми*

 

2.3.

 

Зняття готівкових коштів в російських рублях

 

 

4 % від суми*

 

 

2.4.

 

 

Супровід осіб працівниками служби охорони банку до транспортного засобу Клієнта

 

 

За умовами договору

 

2.5.

 

Конверсія готівкової валюти

 

 

За курсами НБУ + 2 % від суми *

 

 

2.6.

 

Перерахування вільноконвертованої валюти

 

 

0,1% від суми *

 

 

2.7.

 

Обмін значно зношених банкнот іноземних валют в момент пред’явлення ( без інкасо)

 

 

12% від суми *

 

 

2.8.

 

Обмін банкнот іноземної валюти на купюри іншого номіналу тієї ж держави

 

 

0,05% від суми *

 

2.9.

 

Прийом або обмін зношених банкнот іноземних валют

 

10 % від суми

 

 

3.

 

Безготівкові операції:

 

 

Тарифи

 

3.1.

 

Зарахування коштів на рахунок

 

Безкоштовно

 

 

3.2.

 

Перекази на користь клієнтів АБ “Енергобанк”

 

Безкоштовно

 

 

3.3.

 

Перекази на користь клієнтів інших банків

 

 

0,2% від суми, min - 125 грн.

 

 

3.4.

 

Термінові перекази на користь клієнтів інших банків* (термінові платіжні доручення виконуються протягом 1-го банківського дня)

 

 

0,4% від суми, min - 250 грн.

 

3.5.

 

Термінові перекази на користь клієнтів інших банків у день купівлі валюти*** (термінові платіжні доручення виконуються протягом 1-го банківського дня)

 

 

0,6% від суми, min- 375 грн.

 

 

3.6.

 

Виправлення або відкликання переказу

250 грн.

3.7.

Проведення розслідування за дорученням клієнта за операціями, що були проведені в минулому

 

Згідно тарифів банків-кореспондентів

 

3.8.

 

Купівля безготівкової валюти

     

     

 

 

 

 

       а) до $100000****

 

0,4% від суми використаної національної валюти *

       б) понад $100000*****

 

 

0,3% від суми використаної національної валюти *

3.9.

Продаж безготівкової валюти

 

0,2 % від суми отриманої національної валюти *

3.10.

Конверсійні операції ***

1,Ж5% від суми*

4

 Інші послуги

Тарифи

4.1.

Надання дублікатів виписок згідно запиту Клієнта

 

20 грн.

 

4.2.

Надання копій документів згідно запиту Клієнта ( за 1 сторінку).

 

10 грн.

 

4.3.

Видача довідок клієнту за його запитом  

 

 

 

на поточну дату

25 грн.

за  період

100 грн.

4.4.

Видача дозволу на вивіз іноземної валюти за межі України за формою 01

1% від суми

4.5.

Видача копій платіжних документів у форматі SWIFT про надходження, або переказ коштів

20 грн. за кожний документ

 

Стягування комісії по переказним операціям може здійснюватися в іноземній валюті у випадку, якщо ці операції зв’язані з оплатою банком комісійної винагороди банку-кореспонденту.

 

Сплата комісійної винагороди банку по переказним операціям може здійснюватися бенефіціаром. У такому випадку сума  переказу буде зменшена на суму комісії банку.

 

Платіжні доручення по терміновим переказам приймаються:

у доларах США – до 15.00.;

в інших валютах – до 12.00.

 

*      крім зняття відсотків та отримання інших винагород по укладеним з Банком договорам

**   крім зняття готівки при отриманні дозволу на вивезення іноземної готівкової валюти

***  при здійсненні  конверсії валюти рахунку у валюту платежу, комісія стягується додатково до комісії купівлі валюти.

****    чи еквівалент іншої валюти по крос-курсу згідно офіційного курсу гривни до іноземних валют, встановленого НБУ на день проведення операції

*****   при здійсненні конверсії валюти рахунку у валюту платежу, комісія стягується додатково до комісії Банку за переказ.