Послуги
Кредитні програми
Депозитні програми
Програма для пенсіонерів
Картки VISA
Тарифи за відкриття та обслуговування карткових рахунків з видачею карток VISA
Словник / тлумачник
Банкомати
Тарифи
Індивідуальні сейфи
Загальні умови отримання комісій
Послуги та операції у національній валюті
Послуги та операції в іноземній валюті

 

Тарифи на послуги та операції у національній валюті 

 

 

 

Види послуг і операцій

 

Тарифи

 

1. Ведення поточних рахунків:  

 

 

 

1.1.

 

 

Відкриття поточного рахунку

 

Безкоштовно

 

1.2.

 

 

Відкриття депозитного рахунку

 

Безкоштовно

 

1.3.

 

 

Зарахування на рахунок коштів, що надійшли в безготівковій формі

 

 

Безкоштовно  

 

1.4.

 

Перерахування коштів з поточного рахунку у безготівковій формі (крім перерахувань в рамках укладених з банком угод):

 

 

 

 

до 10 000 грн.

 

 

1,0% від суми перерахування + 5 грн.

 

 

від 10 000 грн. до 100 000 грн.

 

 

0,5% від суми перерахування + 5 грн, але не більше 250 грн.

 

 

більше 100 000 грн.

 

0,2% від суми перерахування + 5 грн, але не більше 500 грн.

 

 

1.5.

 

 

Нарахування відсотків на залишки коштів на рахунку:

   

 

 

пенсіонерам на кошти що надійшли з Пенсійного фонду України  

 

17%

 

іншим клієнтам

 

 

15%

 

1.6.

 

 

Закриття поточного рахунку

 

Безкоштовно

 

1.7.

 

 

Закриття депозитного рахунку

 

Безкоштовно

 

2. Касові операції:

 

Тарифи

 

2.1.

 

 

Внесення готівкових коштів на рахунок

 

Безкоштовно

 

2.2.

 

Зняття готівкових коштів з поточних та депозитних рахунків:       

 

 

 

 

а) раніше внесених готівкових коштів

 

 

Безкоштовно

 

б) які надійшли безготівково

 

 

1,0% від суми

 

в) пенсій, аліментів та інших соціально значимих платежів

 

 

Безкоштовно

 

2.3.

 

Прийом готівкових платежів за товари та послуги на користь юридичних осіб з якими банк:

 

 

 

 

 

а) має відповідну угоду

 

З юридичної особи – згідно угоди, з клієнта - 2грн. за платіжний документ

 

 

 

 

б) не має відповідної угоди:

 

 

 

до 1 000 грн.

 

 

1,0% від суми перерахування + 5 грн.

 

від 1 000 грн. до 5 000 грн.

 

 

0,5% від суми перерахування + 5 грн, але не більше 250 грн.

 

 

від 5 000 грн. до 100 000 грн.

 

 

0,3% від суми перерахування + 5 грн, але не більше 500 грн.

 

 

більше 100 000 грн.

 

0,2% від суми перерахування + 5 грн. але не більше 500 грн.

 

 

3. Інші послуги:

 

Тарифи

 

3.1.

 

 

Консультаційні послуги щодо оформлення розрахункових документів та  операцій за рахунками.

 

 

Безкоштовно

 

 

3.2.

 

 

Надання виписок:

 

 

 

а) за поточний та попередній календарний місяць

 

 

Безкоштовно

 

б) за інший термін

 

 

по 20 грн. за кожний календарний місяць

 

 

3.3.

 

 

Видача дублікату виписки з поточного рахунку або додатку до виписки.

 

 

20 грн. за кожний документ

 

3.4.

 

 

Надання довідок:  

 

 

 

на поточну дату

 

 

25 грн. за довідку

 

за період

 

 

100 грн. за довідку

 

4. Кредитні операції:

 

Тарифи

 

4.1.

 

Видача  споживчого кредиту.

 

   

 

 

Мінімальна ставка доводиться Кредитним комітетом  з  дотриманням мінімального рівня маржі та наявності положення про кредитування фіз. осіб

 

 

4.2.

 

Розгляд кредитної заявки фізичної особи - не працівника банку.

 

 

50 грн.

 

4.3.

 

 

Одноразова комісія за видачу кредиту.

 

Безкоштовно

 

4.4.

 

 

Разова комісія в залежності від терміну кредитування: *   

 

 

 

кредит  терміном до 3 місяців

 

 

0,24% від суми  кредиту

 

кредит терміном від 3 до 6 місяців    

 

 

0,48% від суми   кредиту

 

кредит на терміном від 6 до 9 місяців    

 

 

0,72 % від суми кредиту

 

кредит на термін більше 9 місяців

 

 

0,96% від суми кредиту

 

Зміни в договорі кредитування на прохання Клієнта: *

   

 

4.5.

 

При збільшенні додаткового терміну кредитування – додатковий термін:

 

   

 

 

а) до 3 місяців

 

 

0,24 % від суми кредиту

 

б) від 3 до 6 місяців     

 

 

0,48 % від суми  кредиту

 

в) від 6 до 9 місяців      

 

 

0,72 % від суми кредиту

 

г) більше 9 місяців

 

 

0,96% від суми  кредиту

 

4.6.

 

 

При зменшенні відсоткової ставки

 

Безкоштовно

 

4.7.

 

При збільшенні суми кредиту*  

 

 

 

Розмір комісії передбачений в рішенні про надання кредиту (від суми збільшення кредиту) - 0,24% від суми

 

 

4.8.

 

 

При інших змінах

 

0,2% від суми кредиту

 

4.9.

 

Неповне вибрання кредиту з позичкового рахунку згідно графіку*

 

 

3% річних від суми невибраного кредиту

 

4.10.

 

Внесення запису про обтяження рухомого майна за заявою Заставодержателя

 

 

100 грн. для фізичних осіб

 

4.11.

 

Внесення змін і додаткових відомостей до запису

 

 

100 грн. для фізичних осіб

 

4.12

 

Виключення запису з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

 

 

Безкоштовно

 

4.13

 

 

Надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

 

 

100 грн. для фізичних осіб

 

* Комісія сплачується до видачі кредиту, в валюті кредиту. Кредитний комітет

( Тарифний комітет) має право прийняти рішення щодо встановлення або не встановлення  цих тарифів, чи  встановлення їх в менших розмірах, з урахуванням особливостей позичальника та інших умов.