Послуги
Кредитні програми
Депозитні програми
Програма для пенсіонерів
Картки VISA
Тарифи за відкриття та обслуговування карткових рахунків з видачею карток VISA
Словник / тлумачник
Банкомати
Тарифи
Індивідуальні сейфи

 

 

Вклад  – кошти (в готівці чи безготівковій формі, в національній або іноземній валюті), передані власником або третьою особою за дорученням і за рахунок власника до банку для зберігання на певних умовах. Власник вкладу отримує дохід у вигляді встановлених відсотків від вкладеної суми

 

 

Кредит  – позичка в грошовій формі на умовах повернення, що надається банком позичальникові. Позичальники за користування кредитом сплачують відсотки.

 

 

Картки Міжнародної платіжної системи VISA International 

 - це пластикові платіжні картки найбільшої в світі міжнародної системи розрахунків. Енергобанк пропонує картки Visa трьох видів – Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold. Кожна Visa забезпечена персональним  ідентифікаційним номером (ПІН-код). На кожну картку відкривається в банку спеціальний  рахунок. Картки Visa, призначені, в першу чергу, для безготівкової оплати товарів та послуг. Ці операції безкоштовні для власника картки, незалежно від країни, де він обслуговується. Звичайно, що  картки також можуть використовуватись і для отримання готівки у банкоматах та пунктах видачі готівки будь-якого вітчизняного чи зарубіжного банку, що працює в системі Visa. У мережі банкоматів та відділень Енергобанку такі операції безкоштовні.

 

 

Овердрафт – форма короткотермінового кредиту, суть якого полягає у списанні коштів з розрахункового рахунку клієнта понад їх залишок на рахунку. Овердрафт надають особливо надійним клієнтам. З від’ємного залишку на рахунку стягують відсоток.

 

 

Рахунок поточний  – основний рахунок, що відкривається банком громадянам для зберігання коштів і здійснення розрахунків. На поточний рахунок зараховують надходження на користь його власника, а з рахунку списують платежі за відповідними видатковими документами. Власник поточного рахунку самостійно розпоряджається наявними коштами. П.р. може бути відкритий як в національній, так і в іноземній валюті (валютний рахунок).

 

 

Депозит  – кошти або цінні папери, віддані на зберігання до банку.

 

 

Індивідуальний депозитний сейф – шухлядка  депозитного сховища банка, в якому клієнт зберігає приватні  цінності (гроші, цінні папери, тощо).