28.04.2009        
ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АБ "ЕНЕРГОБАНК"

     

   Прес-реліз

                   про підсумки Загальних Зборів акціонерів Акціонерного банку “Енергобанк” 23.04.2009

 

23 квітня 2009 року відбулися Загальні збори акціонерів АБ “Енергобанк”. На зборах були присутні акціонери і представники акціонерів банку, які володіють 99,4%  акцій.

 

Розглянувши результати діяльності банку за 2008 рік, Загальні збори затвердили звіт Правління банку про результати фінансово-господарської діяльності банку за 2008 рік та основні напрями діяльності в 2009 році.

 

Збори затвердили річну фінансову звітність банку за 2008 рік з валютою балансу 1 231 534 тис. грн. та прибутком в сумі 14 360 тис. грн. Прибуток банку, отриманий у 2008 році, вирішено розподілити наступним чином:

- направити на збільшення резервного фонду банку 50 % отриманого прибутку звітного року;

- залишок отриманого прибутку звітного року залишити в розпорядженні банку.

 

Акціонери банку висловили тверді наміри і підтвердили можливість забезпечити необхідну банку фінансову підтримку з метою збільшення статутного капіталу банку на 100 млн. грн. Зборами було прийнято рішення розглянути питання про збільшення статутного капіталу банку на 100 млн. грн. за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості на наступних Загальних зборах акціонерів, які планується провести у другому півріччі 2009 року.

 

На зборах були внесені зміни в склад Спостережної ради банку. А саме, відкликані з посад:

Голови Спостережної ради – Юткін В’ячеслав Михайлович, Заступника Голови Спостережної ради – Данилицький Анатолій Антонович,  членів Спостережної ради – Тарасов Олексій Євгенійович,  Жаров Михайло Костянтинович,  Каширський Анатолій Володимирович, Суворов Михайло Георгійович.

 

Натомість були обрані: Головою Спостережної ради – Тарасов Олексій Євгенійович, Заступником Голови Спостережної ради – Жаров Михайло Костянтинович, членами Спостережної ради – Лебедєв Олександр Євгенійович, Кудімов Юрій Олександрович, Колодкін Аркадій Володимирович, Манойло Андрій Федорович. Всі вони є представниками акціонера ЗАТ «Національна Резервна Корпорація».

 

В складі Ревізійної комісії відбулися наступні зміни: відкликано з посади члена Ревізійної комісії - Кислицю Наталію Миколаївну та обрано на посаду  члена Ревізійної комісії – Гаврилову Наталію Олександрівну.

 

Інформація про банк:Акціонерний банк “Енергобанк” заснований 31 жовтня 1991 року. Має ліцензію НБУ №46 від 17.12.2001 року. На даний момент банком відкрито 15 філій та 36 відділень у 17 областях України. Банк має власну мережу банкоматів в Україні. Основним акціонером банку є ЗАТ «Національна Резервна Корпорація» (97,09 % Статутного капіталу банку). Станом на 01.04.2009 чисті активи становлять 1 187 463 тис. грн., статутний капітал – 219 451 тис. грн., власний капітал – 260 772 тис. грн. За I квартал 2009 року банк отримав прибуток в сумі 2 606 тис. грн.

 

 

 
 
Версiя для друку