10.10.2008        
Запланованому випуску облігацій АБ «Енергобанк» присвоєний рейтинг uaВВВ+

   

 

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про присвоєння довгострокового кредитного рейтингу uaВВВ+ запланованому випуску іменних відсоткових облігацій (серія В) АБ "Енергобанк" (м. Київ) на сумму 65 млн. грн. cтроком обігу 5 років. Прогноз рейтингу – позитивний. Під час аналізу агентство використовувало фінансову звітність АБ "Енергобанк" за 2004-2007 рр. та I півріччя 2008 р., а також внутрішню інформацію, надану банком під час рейтингового процесу.

 

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю в порівняні з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Знаки "+" та  "-" позначають проміжні категорії рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

 

 

Позитивний прогноз вказує на можливість підвищення рейтингу протягом року при збереженні позитивних тенденцій та нівеляції поточних ризиків.  

 

Чинники, що підтримують рівень кредитного рейтингу:  

  • наявність підтримки з боку основного власника, а саме ЗАТ "Національна резервна корпорація" (м. Москва, Російська Федерація);
  • ефективна система управління ризиками;
  • помірна концентрація кредитного портфеля і низька доля проблемної заборгованості;
  • збалансованість активів і пасивів по термінах до погашення.

 

Чинники, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

  • концентрація ресурсної бази, яка обмежує фінансову гнучкість і піддає банк ризику ліквідності; 
  • невисокі показники ефективності діяльності банку;
  • ризик втрати позиції банку на фінансовому ринку в умовах зростаючої конкуренції.

 

Довідка: 

Інформація про всі кредитні рейтинги, привласнені агентством за національною рейтинговою шкалою, знаходиться на інтернет-сайті www.credit-rating.ua, а також в інформаційних системах REUTERSі BLOOMBERG. 

 

http://www.uabanker.net/daily/2008/10/100808_1005.shtml

 

 

 
 
Версiя для друку