Послуги
Кредитні програми
Гарантії
Факторингові операції
Операції з Цінними паперами
Зарплатні проекти
Тарифи

 

 

Банк є ліцензованим торговцем та зберігачем цінних паперів: Ліцензія ДКЦПФР АВ №362291 на проведення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність; Ліцензія ДКЦПФР АВ №362292 на проведення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність; Ліцензія ДКЦПФР АВ №362293 на проведення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг; Ліцензія ДКЦПФР АВ №362293 на проведення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

 

Брокерські операції

Придбання або продаж цінних паперів українських емітентів від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта.

 

Дилерські операції

Придбання або продаж цінних паперів українських емітентів від свого імені та за свій рахунок.

 

Андеррайтинг

Організація та проведення розміщення (продажу) цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента.

 

Вексельний обіг

Всі види банківських послуг з векселями: вексельне кредитування, доміциляція, інкасування, авалювання та врахування векселів; допомога в погашенні заборгованостей векселями; купівля-продаж векселів українських підприємств.

 

Депозитарні послуги

Надання послуг щодо зберігання цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках власників цінних паперів.

 

Консалтинг