Послуги
Кредитні програми
Гарантії
Факторингові операції
Операції з Цінними паперами
Зарплатні проекти
Тарифи

 

 

Факторинг передбачає покупку Енергобанком у позичальника права на отримання боргу з покупця за поставлені йому товарно-матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги.

 

Енергобанк приймає до факторингового обслуговування дебіторську заборгованість покупців, які відповідають наступним вимогам:

- співпрацюють з постачальниками за договором поставок не менше 1 року;

- мають позитивну історію розрахунків з постачальниками;

- здійснюють стабільні (в залежності від специфіки галузі та тривалості товарообігу) закупки товарів (робіт, послуг);

- бажано, є клієнтами банку або згодними перейти на повне обслуговування до банку.

 

Рішення про надання послуг по факторингу приймається Кредитним комітетом Банку на основі висновків відповідних профільних служб банку, відповідно до вимог Положення про кредитування.

 

Перед прийняттям рішення про надання послуг по факторингу здійснюється детальне вивчення передбачених угодами умов поставки та оплати продукції (послуг), аналіз господарських взаємовідносин постачальника з контрагентами, їх фінансового стану та платоспроможності.

 

Враховуючи, що Банк при наданні послуг по факторингу вступає у взаємовідносини як з постачальником, так і з покупцем продукції (послуг), а також, з метою зниження ризику неповернення боргу і можливості контролю за обігом коштів по поточних рахунках, обов’язково дані послуги надаються в разі, коли і постачальник і покупець є клієнтами однієї установи Банку.

 

Договором факторингу передбачається, солідарна відповідальність постачальника та покупця за порушення виконання умов договору.

 

До факторингу не приймаються рахунки покупців, які визнані неплатоспроможними, рахунки з простроченими строками оплати, рахунки за відвантажену продукцію, за яку передбачено проведення розрахунків через бартерні операції або виготовлення якої здійснюється з давальницької сировини, а також дебіторську заборгованість споріднених (пов’язаних) з постачальником  підприємств.

 

Кошти за факторингом можуть бути направлені як на поточний рахунок позичальника, так і на оплату платіжних доручень, наданих ним (кредиторської заборгованості).

 

При наданні послуг за факторингом укладається тристоронній договір між Банком, постачальником та покупцями.

 

У разі, якщо після укладання договору факторингу від покупців надійшли кошти на поточний рахунок постачальника в оплату прийнятої до факторингу дебіторської заборгованості, він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня перерахувати ці кошти в погашення заборгованості факторингу, що в обов’язковому порядку обумовлюється договором про факторингові операції.

 

Плата за здійснення факторингових послуг може здійснюватися у вигляді процентів або дисконту (різниця між вартістю відвантаженої продукції та фактичною сумою, наданих Банком послуг за факторингом).

 

Розмір Процентних ставок  (комісій), встановлюється Банком у залежності від ступеню ризику, собівартості кредитних ресурсів, розміру облікової ставки Національного банку України та затверджується КУАПом Енергобанку..

 

Факторинг може надаватися під ліквідну заставу як постачальника, так і покупців, поруку (гарантію) інших платоспроможних підприємств та організацій. Оформлення договорів застави, поруки (гарантії) здійснюється одночасно з укладанням договору про факторинг.

 

Облік факторингових операцій здійснюється на відповідних балансових рахунках 2 класу. Розрахункові документи за відвантажену продукцію (надані послуги) передаються постачальником Банку і обліковуються на відповідному позабалансовому рахунку "Розрахункові документи за факторинговими операціями".

 

При поверненні заборгованості покупцем (одним із покупців) у повній сумі Банк списує оплачені розрахункові документи з позабалансового рахунку. При частковому виконанні своїх зобов’язань покупцем (одним із покупців) облік сум на позабалансовому рахунку залишається в повній сумі.