Послуги
Кредитні програми
Гарантії
Факторингові операції
Операції з Цінними паперами
Зарплатні проекти
Тарифи

Послуги які пропонує Вам наш Банк: 

 

розрахунково-касове обслуговування юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валютах;

розрахунково-інформаційне обслуговування Клієнтів по підсистемі “Клієнт Банку-Банк”;

щомісячне нарахування Клієнтам відсотків на залишок коштів на поточних рахунках;

оренда індивідуальних депозитних сейфів;

підготовка та доставка грошової готівки клієнтам Банку;

перерахування і перевірка справжності банкнот в ВКВ;

кредитні операції;

овердрафтне кредитування, фінансовий лізинг;

операції залучення гривневих та валютних ресурсів на депозити та вклади;

операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому та зовнішньому валютних ринках;

проведення розрахунків у валюті зі застосуванням системи міжнародних платежів S.W.I.F.T.;

відкриття та ведення кореспондентських рахунків у будь-якій валюті;

документарні операції (акредитиви, інкасо, гарантії);

операції з подорожніми та комерційними чеками;

конверсійні операції на внутрішньому та зовнішньому валютних ринках;

 видача готівки по карткам Europay/Mastercard;

продаж ощадних валютних сертифікатів АБ “Енергобанк” та операції з ними;

повний спектр операцій з векселями (кредитні, торговельні, гарантійні, розрахункові, комісійні);

комплексне обслуговування на ринку державних і корпоративних цінних паперів (консалтингові послуги – агентські послуги по інвестуванню коштів у цінні папери – супровід портфеля цінних паперів – отримання прибутку для Клієнта)

депозитарні операції з цінними паперами;

підготовка та проведення заліків простроченої взаємної заборгованості підприємствам енергетичної, газової та вугільної промисловості;

сприяння щодо розширення сфери виробничої і комерційної діяльності клієнтів; допомога у встановленні ділових контактів з державними, комерційними, виробничими структурами - Клієнтами Банку.