Послуги
Кредитні програми
Гарантії
Факторингові операції
Операції з Цінними паперами
Зарплатні проекти
Тарифи

Банком  надаються всі види гарантій -  гарантії платежу,  гарантії виконання зобов`язань, тендерні та інші. Гарантії надаються як клієнтам Банку, так і тим підприємствам, які не є клієнтами Банку. 

 

Гарантійні операції здійснюються відповідно до умов договору про надання гарантії, що укладається у двох примірниках у письмовій формі між Принципалом і Банком та обов`язково передбачає найменування Бенефіціара, вид, суму, термін та інші умови надання гарантії, реквізити договору між Бенефіціаром і Принципалом, розмір комісійної винагороди, штрафні санкції, тощо.

 

У деяких випадках, за бажанням бенефіціару, може укладатися трьохстороння угода про надання гарантії між Банком, Принципалом та Бенефіціаром.

 

Для отримання гарантії Клієнт звертається до Банку з клопотанням, в якому зазначаються наступні відомості:

- вид гарантії;

- сума гарантії у валюті платежу;

- строк дії гарантіі;

- Бенефіціар, на користь якого надається гарантія;

- договір (угода, контракт, умови проведення тендеру), на підставі якого у клієнта виникають зобов`язання, в забезпечення виконання яких повинна бути надана гарантія.

 

Для розгляду заявки про отримання гарантії клієнт заповнює анкету встановленого зразка та надає всі необхідні документи зазначені в анкеті на отримання гарантії.

 

Строк гарантії визначається умовами проведення тендеру (умовами угоди або контракту, в забезпечення яких надається гарантія) і зазначається у договорі про надання гарантії.

За надання гарантії клієнт сплачує банку комісійну винагороду, розмір якої визначається Тарифами на банківські продукти і послуги для юридичних та фізичних осіб, затвердженими відповідним рішенням Правління банку.

 

 

Контактна особа:

 

Вівчар Оксана Євгеніївна (тел.: +38 (044) 201 69 08;  e-mail: )

Черчук Ірина Сергіївна  (тел.: +38 (044) 201 69 08;  e-mail: )

 

 

 

 

Облік і аваль векселів  

 

При необхідності розрахунки за свої операції клієнта Банку можуть здійснити, використовуючи механізми обліку й авалю векселів.