Кредитні програми
Гарантії
Операції з Цінними паперами
Зарплатні проекти
Тарифи
Умови лояльності для юридичних осіб
Ставки по депозитним лініям на сьогоднішній день
Програма партнерства "Еталон"

 

 

Торгівельне фінансування – фінансування поточної діяльності підприємства

 

У рамках даної програми використовуються різні інструменти кредитування, такі як: кредит, відновлювальна  кредитна лінія, не відновлювальна кредитна лінія, акредитив у різних формах. 

 

Кредитні кошти при торгівельному фінансуванні можна одержати строком до двох років, основним у прийнятті рішенні про кредитування є наявність стабільного фінансового стану клієнта, існуючі джерела погашення кредиту й позитивна ділова репутація.

 

 

Кредити по “кредитних лініях” надаються фінансово стійким підприємствам та організаціям, які мають позитивну кредитну історію, здійснюють стабільну виробничу або торгівельну діяльність, яка характеризується швидким обертанням коштів, мають постійні замовлення на виробництво, послуги і реалізацію продукції.

 

  "Кредитні лінії" можуть бути відновлювальні та не відновлювальні.

 

– По відновлювальних лініях, після часткового або повного повернення кредиту здійснюється подальша видача кредиту в межах ліміту, обумовленого договором кредиту. По відновлювальних лініях встановлюється комісія за надання кожного кредитного траншу та за підтримання ліміту кредитування згідно Тарифів банку.

 

– По не відновлювальних кредитних лініях, після першого часткового або повного повернення кредиту, подальше його надання здійснюється в межах вільного ліміту (за умови часткового погашення) та не здійснюється зовсім (за умови повного погашення). По не відновлювальних лініях встановлюється комісія за відкриття кредитної лінії від суми загального ліміту лінії. 

 

Строк дії договору “Кредитної лінії” визначається  виходячи з об’єкту кредитування, але не може перевищувати:

 - при кредитуванні в поточну діяльність – 1 року;

- при кредитуванні на придбання основних фондів – 2 років;

 - при кредитуванні в інвестиційну діяльність – 10 років.

 

Ліміт кредитування визначається:

 

 - по кредитах в поточну діяльність виходячи з розрахунку потреби в кредиті, який враховує плановий товарообіг, надходження виручки, обіговості коштів;

 -  при кредитуванні будівництва з метою його реалізації з урахуванням графіку надходжень від реалізації будівель та внесків пайовиків;

 - при кредитуванні проектів, пов’язаних з реконструкцією (будівництвом) основних фондів – з урахуванням окупності даного проекту та надходжень від іншої діяльності.

 

На розгляд заявки про відкриття кредитної лінії позичальник надає пакет документів , та заповнює анкету . В подальшому позичальник використовує  кредит у межах ліміту кредитування виключно на цілі, вказані в договорі кредитної лінії без додаткового оформлення документів на видачу кредиту.

 

Ліміт “кредитної лінії” може переглядатися за згодою сторін як на вимогу банку (при погіршенні фінансового стану позичальника, зменшення вартості засобів забезпечення тощо), так і по обґрунтованому клопотанню позичальника (при збільшенні обсягів виробництва, товарообігу, вартості будівництва).

 

У разі погіршення фінансового стану позичальника (зменшення грошових потоків, переведення до групи з більш високим ступенем ризику, невиконання умов договорів кредиту, застави, несвоєчасні розрахунки за договором кредиту, використання кредиту не за цільовим призначенням, порушення умов збереження застави, її реалізація без згоди банку, надання фінансової звітності банку), банк має право на певний час відмовити позичальнику в одержанні чергового траншу по “Кредитній лінії” або взагалі припинити кредитування та вимагати дострокового повернення раніше наданого кредиту, що в обов’язковому порядку обумовлюється в договорі кредиту.

 

Подальше кредитування може бути поновлено за рішенням Кредитного комітету (комісії) в межах строку дії договору “кредитної лінії” тільки після повернення цих боргів  та додаткового вивчення кредитоспроможності позичальника.

 

Позичальникам, які працюють як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках, та мають одночасно потребу в кредитних коштах для проведення розрахунків як в національній, так і в іноземній валюті, банк може відкривати мультивалютну “кредитну лінію”.

 

У рамках програми торгового фінансування окремо можна виділити такий інструмент кредитування як овердрафт.

 

Овердрафт– короткостроковий кредит, що надається банком надійному клієнту понад його залишок на поточному рахунку в межах заздалегідь обумовленої суми (ліміту овердрафту).

 

Кредит в формі овердрафту надається підприємствам, що ведуть активну господарську діяльність не менше 6 місяців, з метою забезпечення їх обіговими коштами в окремі напружені періоди господарської діяльності, зумовлені різними строками реалізації продукції, сезонністю виробничого процесу тощо. Овердрафти надаються постійним клієнтам Банку. Розмір овердрафта розраховується виходячи з оборотів і залишків на розрахунковому  рахунку клієнта.

 

Термін безперервного користування кредитом за овердрафтом не повинен перевищувати 5 банківських днів, в особливих випадках, зумовлених угодою - 5-30 днів. Безперервне овердрафтне кредитування протягом більше 30 календарних днів заборонено.

 

У разі виникнення простроченої заборгованості за овердрафтним кредитом або нарахованими відсотками кредитування припиняється і може бути поновлене в межах строку дії кредитного договору тільки після повного погашення кредиту, відсотків і пені за затримку платежів та додаткового вивчення кредитоспроможності клієнта.

 

В разі, якщо позичальник веде активну господарську діяльність та являється клієнтом банку не менше 6 місяців, овердрафт у в межах ліміту  надається без забезпечення.

 

Овердрафт не може надаватися строком більше, ніж на 12 місяців, з обов’язковим щоквартальним перерахунком ліміту кредитування з метою не порушення межі розрахункового ліміту.

 

 

Проектне фінансування та довгострокове кредитування інвестиційних проектів

 

Дана програма розрахована на здійснення проектів у різних областях й напрямках бізнесу. Суть проектного фінансування в тому, що фінансується новий проект, новий напрямок, а не наявна поточна діяльність. При проектному фінансуванні досконально вивчається  можливість підприємства здійснити цей проект, будуються прогнозні грошові потоки, тому що при проектному фінансуванні проект повинен окупати себе сам.

 

Обов`язковим при проектному фінансуванні є наявність власного внеску в проект не менш 30 % вартості проекту.

 

Кредитування по даній програмі можливо строком до десяти  років, графік погашення заборгованості завжди встановлюється індивідуально виходячи з можливостей клієнта.

 

У рамках даної програми, як правило, використаються такі  інструменти кредитування, як поновлювана кредитна лінія й не поновлювана кредитна лінія, дуже рідко кредит.