Главная | О банке | Акционеры | Структура собственности

Структура собственности

 
Інформація про власників істотної участі в банку
Найменування банку - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОБАНК»
Місцезнаходження банку – вул. Воздвиженська, 56, м. Київ, 04071
 
N
з/п
Учасники банку
Особи, які опосередковано володіють істотною участю
Взаємозв'язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю
найменування юридичної особи/ прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
відсоток у статутному капіталі
1
2
3
4
5
1
РОЙЛАНС СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД (ROYLANCE SERVICES LIMITED)
99,67
БЛЕНВОРТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (BLENWORTH INVESTMENTS LIMITED), місцезнаходження: Беліз, місто Беліз, Ньютаун Барракс, Сьют 303, Беліз Маріна Тауерс; реєстраційний номер: 98,105.
ДЕЛЬТА НОМІНІЗ ЛІМІТЕД                                     (DELTA NOMINEES LIMITED),              місцезнаходження: Беліз, місто Беліз, Ньютаун Барракс, Сьют 303, Беліз Маріна Тауерс; реєстраційний номер: 80,529.
Данілицький Анатолій Антонович; місце проживання: місто Лондон.
БЛЕНВОРТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД належить 99,99% від загальної кількості акцій РОЙЛАНС СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД.
 
ДЕЛЬТА НОМІНІЗ ЛІМІТЕД здійснює довірче управління 100% акцій БЛЕНВОРТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД на користь Данілицького Анатолія Антоновича на підставі Договору та Декларації довірчої власності від 27.06.2012.
Данілицький Анатолій Антонович остаточний бенефіціарний власник, якому прямо (0,01%) та опосередковано (99,99%) через ДЕЛЬТА НОМІНІЗ ЛІМІТЕД  та БЛЕНВОРТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД належить 100% акцій РОЙЛАНС СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД.