Інформація по платежам ДІУ

 "В зв’язку з прийняттям рішення № 29 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», згідно з яким з 13.02.2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію, припиняється прийом платежів від позичальників в рахунок погашення заборгованості за іпотечними кредитами, іпотекодержателем та кредитором за якими є ДІУ, у зв’язку з неможливістю їх своєчасного перерахування до ДІУ відповідно до укладеного між Установою та Банком Договору про обслуговування іпотечних кредитів № 23 від 12.02.2008 року.

         Реквізити ДІУ для погашення заборгованості по іпотечному кредиту змінено на наступні:
1.      Платник:  ПІБ позичальника за договором про іпотечний кредит.
2.      Отримувач:  Державна іпотечна установа, код ЄДРПОУ 33304730
3.      Поточні рахунки:
№ 26505302869 Банк отримувача: АТ «Ощадбанк», код банку (МФО) 300465 або № 2650180354 Банк отримувача: АБ «Укргазбанк», код банку (МФО) 320478
4.      Призначення платежу: ідентифікаційний номер позичальника; прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) позичальника; платіж згідно договору про іпотечний кредит (зазначити номер та дату договору про іпотечний кредит); (період, за який сплачується платіж)."