Главная | Частным лицам | Депозиты | Информация для вкладчиков

Информация для вкладчиков

 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц

Адрес Фонда: 01034, г. Киув, ул. Ярославов Вал, 32-А

Контактные телефоны: 0-800-308-108  (звонки по Украине бесплатные со стационарных телефонов)
(044) 495-24-19 - Приемная Фонда гарантирования вкладов физических лиц
(044) 495-24-16 - Отдел по связям с общественностью и международными организациями

 

Свидетельство фонда гарантирования вкладов физических лиц:

Свидетельство участника фонда №98, 30.08.2010

 

                                    ____________________________________________________

 

от 20.09.2001 г. № 2740-III:
 
"Стаття 3. Гарантії за вкладом
    Фонд   гарантує   кожному   вкладнику  учасника  (тимчасового учасника)  Фонду та санаційного банку відшкодування коштів за його вкладами,  включаючи  відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності  вкладів, але не більше 150 000 гривень по вкладах у кожному із таких учасників. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено  за  рішенням  адміністративної  ради  Фонду залежно від
тенденцій   розвитку  ринку  ресурсів,  залучених  від  вкладників учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.
     У  разі  розміщення вкладником в одному учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за  такими  вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів  за  станом на день настання недоступності вкладів, але не більше  розміру, встановленого  відповідно до частини першої цієї статті.
     Якщо  вкладник  має  вклади  у  кількох учасниках (тимчасових учасниках)  Фонду,  які  в подальшому  реорганізувалися шляхом їх злиття,  приєднання або перетворення в один банк - юридичну особу, Фонд  гарантує відшкодування коштів за цими вкладами до закінчення
строку дії договорів за цими вкладами на тих самих умовах, що й до реорганізації.  Вклади,  залучені  після  реорганізації  учасників (тимчасових  учасників)  Фонду,  гарантуються  Фондом  у загальній
сумі,  але  не більше розміру, встановленого відповідно до частини першої цієї статті.
     Вклади, розмір  яких становить менше 1 гривні,  не підлягають відшкодуванню.
     Відшкодування вкладів  в  іноземній  валюті  відбувається   у національній  валюті  України  після  перерахування суми вкладу за офіційним (обмінним) курсом Національного банку  України  на  день
настання недоступності вкладів."