Для довідок:

38 (044) 201-69-25Оголошення про проведення аукціону 19.09.2018

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна ПАТ «БАНК КАМБІО», ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА», ПАТ Банк «Контракт», ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК КАМБІО», ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА», ПАТ Банк «Контракт», ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»лоту

Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення

Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ) (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Публічний паспорт активу (посилання)

40

Цінні папери в загальній кількості 119 877 шт., а саме: облігації ПАТ «БАНК КАМБІО», в кількості 32 679 шт.; облігації ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА», в кількості 38 599 шт.; облігації ПАТ Банк «Контракт», в кількості 29 999 шт.; облігації ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», в кількості 18 600 шт. Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: Серія А, UA4000180178 Емітент - ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 34965486)

19.09.2018 - 119 877 000,00

23 975 400,00

 

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 2030 від 19.07.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону) 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Адреса: Україна, 01030 м. Київ,  вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21
Ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 263018 на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами брокерська діяльність, видана «11» квітня 2013 року, строк дії - необмежений
Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21
Тел.: +38 (044) 220 01 20
Факс: +38 (044) 220 16 25
info@icu.ua
На ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»,
Сайт: http://fbp.com.ua
Телефон: +38 (056) 373-9594, Тел./Факс: +38 (056) 373-9594

E-mail: info@fbp.com.ua 

Адрес: 49000, Дніпропетровська  обл. .м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд.30

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Торгівці цінними паперами – члени ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА». Особи, які не є членами Біржі, та мають намір взяти участь у Відкритих Торгах (Аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі.

Розмір гарантійного внеску

5% (п’ять відсотків) від початкової ціни реалізації лота

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок  організатора відкритих торгів (аукціонів) - ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом
у кімнаті даних

Ознайомитись з активом можливо на Інтернет - портал www.smida.gov.ua - єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів (офіційний сайт НКЦП та ФР для публікації публічної інформації про емітентів цінних паперів).
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу на наступні адреси:
1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: clo@fg.gov.ua;
2) ПАТ «БАНК КАМБІО», 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 10/10, тел. (044) 459-75-21, електронна пошта: sales@cambio.com.ua;
3) ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА», м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15, тел. (044) 585 89 69, електронна пошта:
Maksim@pcbu.kiev.ua;
4) ПАТ БАНК «КОНТРАКТ», 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, т. (044) 537-61-05, (050) 353-76-31, електронна адреса: clients@kontrakt.ua;
5) ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9 та електронною поштою: sales@energobank.com.ua

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

  1.  ПАТ «БАНК КАМБІО», Розумний Вячеслав Анатолійович, +380677951553, vrozum@cambio.com.ua;
  2.  ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА», Нурмахамедов М.П., (044) 585 89 69, Maksim@pcbu.kiev.ua;
  3.  ПАТ БАНК «КОНТРАКТ», Кочергіна Тетяна Анатоліївна, (044) 537-61-05, (050) 353-76-31, kochergina@kontrakt.ua;
  4.  ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» Мікляєва Богдана Анатоліївна, (044)2016925, BAMiklyaeva@energobank.com.ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

19.09.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайті організатора торгів - ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» http://fbp.com.ua

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)

Починаючи з дня публікації цього оголошення, кінцевий термін подання замовлень на придбання цінних паперів на аукціоні згідно регламенту фондової біржі – організатора торгів не пізніше 15 години робочого дня, що передує даті проведення відкритих торгів (аукціону), а саме: 18.09.2018 р. до 15:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Фондова біржа - ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»  http://fbp.com.ua

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

До 15-ї години робочого дня, що передує даті  проведення відкритих торгів (аукціону), а саме: 18.09.2018 р. до 15:00
Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.